Voormalig Archeologisch Centrum West-DrentheLinks (in bewerking)

Deel deze pagina met anderen:
Organisatie

OERmuseum
Het OERmuseum West-Drenthe is een activiteit van de Stichting Schultehuus Diever. Deze stichting is een zgn. ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

de naam van de instelling: Stichting Schultehuus Diever
het RSIN/fiscaal nummer: 812318262

Doelstelling
De stichting heeft als doel het beschikbaar houden van het Schultehuus voor de gemeenschap Diever. Zij dient dit te verwezenlijken door het huren van het pand, het exploiteren van het pand als museaal bedrijf en het inzetten van uitsluitend onbetaalde vrijwilligers. In 2006 is het museum van start gegaan onder de naam Archeologisch Centrum West-Drenthe.

Beleidsplan
Het initiële beleidsplan uit 2006 is uiteraard in de afgelopen jaren bijgesteld en aangescherpt. Het recent vastgestelde en nu geldende beleidsplan bestaat kort samengevat uit de volgende hoofdpunten:

De focus van het archeologisch museum komt meer te liggen op het etaleren van de archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld c.q. het gebied West-Drenthe.
De museale functie zal iets verbreed worden in de richting van cultuurhistorie en mogelijk ook in de richting van beeldende kunst.
De inmiddels opgebouwde traditie van binnen- en buitenactiviteiten voor kinderen, met een link naar het leven in de prehistorie, zal verder worden uitgebouwd.
Er zal gerichter worden ingezet op arrangementen voor groepen.

Het beloningsbeleid
De stichting maakt alleen gebruik van (onbezoldigde) vrijwilligers; een beloningsbeleid is dan ook niet aan de orde.

Bestuurssamenstelling
Henny Werring: vormgeving, media, pr en marketing
Bart Friso: penningmeester
Wil Kreike: voorzittter
Michiel Rutten: secretaris

Downloads verantwoording 2015


Downloads verantwoording 2014


Downloads verantwoording 2013


Downloads verantwoording 2012