Voormalig Archeologisch Centrum West-Drenthe











Links (in bewerking)

Deel deze pagina met anderen:




Het museum

De collectie
Het museum richt zich op de prehistorie in het gebied West-Drenthe. De periode waar het hier om gaat loopt van ca. 120.000 jaar geleden - de voorlaatste ijstijd - waarin het huidige land in West-Drenthe gevormd werd, tot ca. 1200 na Chr. - de middeleeuwen. De vaste collectie bestaat uit een verzameling artefacten uit verschillende perioden. Daarnaast zijn er wisseltentoonstellingen. Zie hiervoor bij "Exposities."

Activiteiten
Elk jaar wordt er een aantal binnen- en buitenactiviteiten (op de Brink) georganiseerd zoals wedstrijden, vondstendagen, mammoetdagen, workshops, wandelingen met gids, rondleidingen, lezingen, ... Zie hiervoor onze agenda. Er zijn verschillende activiteiten voor kinderen, volwassenen en onderwijs. Wij streven ernaar steeds meer kinderen bij ons museum betrekken door het voor hen steeds leuker en dus aantrekkelijker te maken. Spelend leren is hierbij belangrijk.

Het gebouw
Het gebouw werd in 1604, in opdracht van Berend Ketel, gebouwd. Het is de enige nog min of meer in oorspronkelijke staat verkerende schultebehuizing van Drenthe. 

Volgens bouwhistorici is het gebouw, op basis van aanwezige inwendige bouwkenmerken, van begin 1500.
Berend Ketel was schulte. Dat betekende in de ongecompliceerde samenleving van het toenmalige Drentse platteland dat de functies van burgemeester, rechter, notaris en deurwaarder verenigd waren in een persoon. Daarnaast was Berend Ketel ook nog een zogenaamde eigenerfde boer.